Om os

Om os

Vi skaber lokal merværdi via vores projekter og ydelser

Vi har projektet i centrum fra den første idé til det færdige byggeri. Vi har fokus på projektets helhed og vores kunders ønsker i hele projektets levetid. Og på en måde, som konstant optimerer forholdet mellem kapitalbinding, omkostninger, bygbarhed og salgsværdi, så vores kunders risici håndteres effektivt og løbende.

Vi råder over en bred vifte af kompetencer og erfaringer inden for alt fra de mindre og enkeltstående projekter til decideret byudvikling, hvor boliger, erhverv og detailhandel integreres på en kreativ måde, som bidrager til hele områdets udvikling. Vi udvikler både selvstændigt og i samarbejde med grundejere, bygherrer og investorer.

Det er sund fornuft at
bygge bæredygtigt

For os handler bæredygtig projektudvikling også om dynamiske bykvarterer, livlige fællesskaber og trygge boliger, og det er derfor essentielt, at alle projekter er placeret i aktive, fremsynede og gennemtænkte nærområder. Et nabolag, hvor hverdagen fungerer, tæt på institutioner, indkøb, kultur og grønne arealer, og altid tæt på offentlig transport.

Det er sund fornuft at bygge bæredygtigt, og det behøver hverken at være svært eller dyrt. Det handler om, at vi skal tænke os om og træffe bevidste valg,
når vi bygger.

Et typisk udviklingsforløb
starter med et behov og
en vision

Projektet bliver bedst, når alle parter er med til at skabe det rigtige grundlag helt fra start. Gennem borgerinddragelse, dialog med politikere og myndigheder og input fra potentielle boligkøbere sikrer vi en god lokalplanproces og skaber rammen for attraktive bykvarterer og ejendomme. Det er vores erfaring, at et godt projekt kendetegnes ved involvering af alle parter tidligt i processen for at sikre det rette grundlag for det videre arbejde.
Dalum Papirfabrik
MT Højgaard Projektudvikling
I dag og i fremtiden

I byggefasen skaber vi i tæt dialog med investorer, bygherrer og grundejere med henblik på at fastholde trygheden og kvaliteten i byggeriet. Vi trækker på egne kompetencer inden for projektstyring, byggeri og bæredygtighed. Vi er stolte over at skabe rammer for liv og bidrage til at øge andelen af bæredygtigt byggeri i vores samfund.

Vi ønsker at skabe gode dagslysforhold og et sundt indeklima for familierne i boligerne, medarbejderne i kontorbyggerierne og børnene i skolerne. På den måde bliver bæredygtig byggeri en gevinst for både vores klima og vores samfund i dag og i fremtiden.

Vi gør os umage
En stor del af de værdier, som er væsentlig for samfundet er reflekteret i vores virke fx godt indeklima, energieffektivitet og bæredygtige materialer. Derfor gør vi os umage hver gang vi skaber et projekt.
Udforsk MT Højgaard Projektudvikling
Vi udvikler kundeorienterede koncepter, som er gennemtænkt og velfungerende løsninger.
Tiden kalder på bæredygtig byudvikling, der tilgodeser mennesker, natur, miljø og økonomi på både kort og langt sigt.
Gennem en målrettet tilgang til bæredygtighed arbejder vi for at skabe bygningsmæssige løsninger…
Udforsk MT Højgaard Projektudvikling
Vi udvikler kundeorienterede koncepter, som er gennemtænkt og velfungerende løsninger.
Tiden kalder på bæredygtig byudvikling, der tilgodeser mennesker, natur, miljø og økonomi på både kort og langt sigt.
Gennem en målrettet tilgang til bæredygtighed arbejder vi for at skabe bygningsmæssige løsninger…

Kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.