Fire fagforeninger flytter sammen i nyt certificeret bofællesskab

januar 2024

I 2026 vil ”Forbundshuset” stå klar ved Sluseholmen i Sydhavnen. Forbundshuset bliver hovedkontor for foreløbigt fire fagforeninger, nemlig Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation samt Malerforbundet i Danmark.

Fire fagforeninger går nu sammen om at opføre et nyt fælles domicil, der skal sikre moderne og tidssvarende rammer om administrationen af forbundene. Byggeriet vil blive underlagt en række arbejds- og lærlingeklausuler, der vil gøre det til et af de mest regulerede byggerier i Danmark.

Vi søger alle mere tidssvarende lokaler, og ved at flytte sammen i Forbundshuset kan vi opnå en række administrative fordele, samtidig med at vi bevarer vores selvstændighed i alle faglige og politiske henseender. Det fælles forbundshus giver mulighed for at udnytte de synergieffekter, der vil opstå via stordriftsfordele og videns- og erfaringsudveksling. Vi har alle et ønske om at fortsætte som selvstændige forbund, der netop afspejler og tilgodeser de respektive medlemmers identitet og forskellige behov og interesser, lyder det samlet fra de fire formænd;

Henrik W. Petersen (Blik- & Rørarbejderforbundet), Benny Yssing, (Dansk El-Forbund), Tine Johansen (Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation) og Tonny Olsen (Malerforbundet i Danmark).

Visualiseringer af Holscher Nordberg Architects

Forbundshuset

Byggeriet, der er udviklet og opføres af MT Højgaard Property Development, bliver i alt på cirka 10.000 kvadratmeter og opføres efter bæredygtige og energivenlige standarder. Byggeriet bliver certificeret med DGNB Guld og DGNB Hjerte. De fire forbund har desuden sikret sig en række arbejds- og lærlingeklausuler, der gør byggepladsen til en af de mest velregulerede i Danmark på det private område.

De fire forbund lægger ikke selv beslag på alle 10.000 m2, og derfor er der plads, hvis andre fagforeninger skulle have interesse i at blive en del af fællesskabet.

Det er vigtigt for de fire forbund at understrege, at der alene er tale om et kontorfællesskab uden nogen form for politisk overbygning.

Vi ser meget frem til at opføre og overdrage et topmoderne og certificeret kontorhus til forbundene i 2026, som kan understøtte både forbundenes fælles synergier og selvstændighed på én og samme gang. For MT Højgaard Property Development vil byggeriet være afslutningen på en årelang udvikling og tilstedeværelse i Sydhavnen, som vi er stolte af, siger

Mads Lauritzen, adm. direktør i MT Højgaard Property Development.

Fakta

Byggeriet er døbt ”Forbundshuset” og ligger lige ved metrostation Sluseholmen, der åbner om få måneder.

Byggeriet forventes at stå færdigt i april 2026.

Forbundshuset bliver i alt ca. 10.000 kvadratmeter og skal huse de fire forbund Blik og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation samt Malerforbundet i Danmark. Derudover vil de to A-kasser FAK og AJKS samt selskabet Fagenes Bofællesskab (FAB) også flytte med.

De fire forbund har hver især købt en procentdel af aktierne i det nye ejendomsselskab (Dansk Journalistforbund og Dansk El-Forbund 24,5 %, Blik- og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet 17 %). Derudover ejer MT Højgaard Property Development i første omgang 17 %.

Der er fortsat ledige kvadratmeter i bygningen, og det er forbundenes håb, at andre fagforeninger vil være interesserede i at blive en del af Forbundshuset.

Vi skaber rammer for liv, der bygger på innovation, æstetik og håndværksmæssig kvalitet

Kan vi hjælpe
                 med noget?

Kan vi hjælpe dig?

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.